รักษาการฯ นอภ.ปะนาเระ พร้อม100 % Panare Run ๒o๒๐กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

0
208
รักษาการฯ นอภ.ปะนาเระ พร้อม100 % Panare Run ๒o๒๐กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

รักษาการฯ นอภ.ปะนาเระ พร้อม100 % Panare Run ๒o๒๐กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ หอประชุมอำเภอปะนาเระ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ รักษาการราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรม”โครงการ Panare Run ๒o๒๐  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปะนาเระ และต้านภัยโควิด – ๑๙ ” มีคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรม เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ รักษาการราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันแล้ว จำนวน  1,600 คน และวันนี้ ผลจากการร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรมของแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อม ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม เกิน 100 เปอร์เซ็นต์  และได้ติดตามผลการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ของทุกฝ่ายแล้วเป็นอย่างดี ร่วมถึงการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม วิ่งแข่งขัน ในกิจกรรมนี้อีกด้วย  ซึ่งอำเภอปะนาเระ ได้จัตกิจกรรม โครงการ Panare Run ๒o๒๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้านภัยโควิด – ๑๙ ” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณชายหาดปะนาเระ

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเกอปะนาเระ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล สร้างภาพลักษณ์บรรยากาศที่ดี สร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชน เกิดความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในกรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยจากโรค ทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และต้านภัยโควิด – ๑๙ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น