ปัตตานี- ผู้ว่าฯ พร้อมประชาชนร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองสวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำทูลเกล้าถวายผลผลิตในรอบปี

0
181

ปัตตานีผู้ว่าฯ พร้อมประชาชนร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองสวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำทูลเกล้าถวายผลผลิตในรอบปี


วันที่
6 ตุลาคม นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมทีมงานเกษตรจังหวัด ส่วนราชการอำเภอทุ่งยางแดง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกอง บริเวณสวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการประจำทุกปี ในช่วงฤดูของการเก็บผลผลิตลองกอง เพื่อคัดแยกบรรจุลงลังกระดาษ จัดเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรุงเทพมหานคร  โดยสวนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2536 นายดอรอแม็ง คาลี เกษตรกรตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ปีนี้มีผลผลิตลองกองไม่มากนัก  ประมาณ 300 กิโลกรัม และเป็นลองกองที่มีคุณภาพดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า  สวนลองกองแห่งนี้ จัดให้เป็นสวนตัวอย่าง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกลองกองแก่พี่น้องประชาชน ตั้งแต่การบำรุงรักษาดูแลดิน การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่งและการเก็บเกี่ยว โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระประสงค์ให้เป็นสวนตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพิเทนและตำบลใกล้เคียง ของอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี.   

 

แสดงความคิดเห็น