ปัตตานี- เปิดอย่างอลังการ 71 ปี งานชักพระโคกโพธิ์ ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0
320

ปัตตานี– เปิดอย่างอลังการ 71 ปี งานชักพระโคกโพธิ์ ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 . พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระหรือลากพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 71 ปัตตานีเมืองใต้ชายแดน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความโดดเด่น แตกต่างกับภูมิภาคอื่นของประเทศ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ดั่งคำขวัญที่ว่าเมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้งานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป  จัดขึ้นหลังช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งมีการจัดทำเรือพระ ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสีฉลุ กนกลายไทยสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระอำเภอโคกโพธิ์ ไม่เหมือนเรือพระในพื้นที่อื่น      นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า  งานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 71  พร้อมกับงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563  บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูดำรงรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน โดยนำประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม เป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง    

นายเอก ยังอภัย สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ กล่าวด้วยว่า ภายในงานฯมีจัดประกวดเรือพระประเภทยอดใหญ่ เรือยอดเล็ก เรือโฟม และประเภทความคิด การประกวดริ้วขบวน การฟ้อนรำหน้าเรือพระ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การตีกลองเรือพระประกวดธิดาเรือพระ การแสดงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน การออกร้านนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบล และมีมหรสพทุกคืน และในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด –19 ได้กำหนดจัดงานรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  ผู้ไปเที่ยวงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่จัดไว้  เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจในการไปเที่ยวงานอย่างมีความสุข ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พี่น้องชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยว ที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งมีไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563   สามารถไปเที่ยวงานกันได้ รับรองว่าท่านจะได้รับความรู้ความบันเทิง และร่วมทำบุญ ไปคราวเดียวกันนะครับ….

วิชิต เพชรยอด ปชส.จ.ปัตตานี / รายงาน

แสดงความคิดเห็น