“บิ้กเกรียง” รับ​หน้าที่ ผอ.รมน.ภาค 4 เดินหน้าสานต่อ แก้ปัญหาชายแดนใต้ พร้อมทำงานเต็มที่​ นำสันติสุขสู่ประชาชน

0
70

เมื่อเวลา 14.29 น. วันที่ 2 ต.ค.63 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระหว่าง พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในฐานะอดีตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คนใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปดำรงตำแหน่ง ผช.ผบ.ทบ.นั้น ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเป็นเกียรติแก่ตนและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ตนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่งจนปัจจุบันทำให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นอย่างมาก ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ถึงแม้ตนจะต้องไปรับตำแหน่งใหม่ แต่ความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่ และพี่น้องประชาชนยังคงอยู่ และขอให้เชื่อมั่นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คนใหม่ ว่าจะสานต่อนโยบาย และการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากตนได้ เพราะร่วมทำงานแก้ปัญหาภาคใต้กันมาด้วยกันตลอด มีเข้าใจปัญหา และมีประสบการณ์สามารถรับมือได้เพื่อดูแลประชาชนให้อยู่อย่างเป็นสุข

 

ด้านพล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4

นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดและขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสงบสุข ยืนยันสานต่อแนวทาง ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ดำเนินการมาจนเห็นผล เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชน

“ตนและหน่วยในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถ และขอให้เชื่อมั่นว่าจะสานต่อนโยบายเพื่อนำสันติสุขมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น