อ.ปะนาเระ-ปัตตานี.เก่งชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศด้าน???

0
342
อ.ปะนาเระ-ปัตตานี.เก่งชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศด้าน???

อ.ปะนาเระ-ปัตตานี.เก่งชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศด้าน???

กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำการประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดรางวัลสถาบันเกษตรดีเด่นประเภทกลุ่มเกษตรกรทำการประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2563 ให้กับกลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

และในวันที่ 30 ก.ย.63 ที่ทำการชมรมประมงพื้นบ้าน ตำบลปะนาเระ หมู่ที่ 5 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย  ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 (หนึ่งแสนตัว) และ ลูกพันธ์ปูม้า จำนวน 2,080,000 (สองล้านแปดหมื่นตัว) พร้อมร่วมแสดงความยินดีต่อกลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ นำโดย นายสุไลมาน ดาราโอะ ประธานชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ ที่ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดรางวัลสถาบันเกษตรดีเด่นประเภทกลุ่มเกษตรกรทำการประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2563 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความยินดีและกำลังใจให้กับทางจังหวัดปัตตานีและพี่ชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอปะนาเระเป็นอย่างมาก

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้คัดเลือกกลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ อำเภอปะนเระ จังหวัดปัตตานี เข้ารับการประกวดรางวัลสถาบันเกษตรดีเด่น ผลปรากฏว่าชมรมดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ

นายสุไลมาน ดาราโอะ ประธานชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาว ตำบลปะนาเระ เพราะเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศ ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือ สำหรับการดูแลและปกป้องทรัพยากรก็ต้องเดินหน้าดำเนินการต่อไป โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้การทำประมงอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากร ตระหนักถึงความยังยืนของทรัพยากรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและอาชีพประมงพื้นบ้านก็จะต้องยังคงอยู่กับชาวตำบลปะนาเระอย่างยั่งยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น