ยะลา​- มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล จัดงานสัมมนาวิชาการ หวังสร้างการรับรู้การบริจาคเพื่อสังคม

0
55

วันนี้(26กย.63) ที่ห้องประชุมร้านซอฮาบัติ อ.เมือง จ.ยะลา มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล จ.ยะลาได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูศักดิ์ศรีมุสลิม ด้วยระบบซะกาตขึ้น เพื่อให้ความรู้ต่างๆในเรื่องชะกาตหรือการบริจาคทานเพื่อสังสังคม โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอัสมัน วันสอารี ประธานมูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล จ.ยะลา เปิดเผยว่า มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล จ.ยะลา ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูศักดิ์ศรีมุสลิม ด้วยระบบซะกาตขึ้น ซึ่งมูลนิธิชะกาตฯของเรา ปีนี้ได้ดำเนินการมาครบ 5 ปี พอดี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิชะกาตฯของได้มุ่งมั่นทุ่มเทการทำงาน เพื่อนำความไว้วางใจจากชาวมือบน ที่กรุณาส่งมอบเงินชะกาตและเงินบริจาคทั่วไป เพื่อไปช่วยเหลือแจกจ่ายไปยังผู้เดือดร้อนคนยากจนและอื่นๆ

นายอัสมัน วันสอารี ประธานมูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล จ.ยะลา ยังกล่าวด้วยว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่คณะกรรมการคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ กำหนดให้มีการจัดสัมมนาทางวิชา ประจำปี 2563 โดยมีเป้าประสงค์สำคัญในการจัดกิจกรรมคือการมาร่วมรับฟังและตักตวงองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องชะกาต จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ต่างๆ ร่วมกันของทุกๆท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมการสัมมนา ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ การนำเสนอผลงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีของมูลนิริซะกาตฯให้สธารณชนได้รับรู้ รับทราบร่วมกัน

ทั้งนี้ ตนเองหวังว่าการสัมมนาของเราในวันนี้ จะได้รับความบารอกะห์ ความโปรดปรานจากอัลลอฮ และผลลัพธ์จากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือของทุกๆฝ่ายในอันที่จะผลักดันให้มูลนิธิชะกาตฯของเรามีการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและด้านอื่นๆต่อไป

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา​

แสดงความคิดเห็น