ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ดูความพร้อมโรงเรียนพักนอนในสังกัด ย้ำให้ดูแลเอาใจใส่เพื่ออนาคตของเด็ก

0
547

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ดูความพร้อมโรงเรียนพักนอนในสังกัด ย้ำให้ดูแลเอาใจใส่เพื่ออนาคตของเด็ก

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ร่วมหารือกับผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจถึงโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) ซึ่งรัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน โดยเน้นการให้โอกาสนักเรียนที่ยากจน เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับรอง

โรงเรียนดังกล่าวมีอาหารครบ 3 มื้อ มีอุปกรณ์การเรียน มีห้องเรียน และที่พักนอน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้เสนอแนะให้โรงเรียนตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ และให้ความอบอุ่นเพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง โดยจะเปิดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3-31 ม.ค.2561 หลังจากนั้นได้ลงตรวจเยี่ยมรอบโรงเรียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสถานที่ของโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) ณ โรงเรียนบ้านโลทู ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 มีนายมะอับดุลรอพี วาแม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพักนอนระดับประถมศึกษา ใน อ.กะพ้อ นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่บริการของ สพป.ปัตตานี เขต 3 นั้น มีโรงเรียนในพื้นที่ อ.ไม้แก่น คือ รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.สายบุรี คือ รร.บ้านช่องแมว อ.ทุ่งยางแดง คือ รร.บ้านมะนังยง และระดับมัธยมอำเภอละ 1 โรง ใน อ.ไม้แก่น คือ รร.ไม้แก่นกิติตวิทย์ อ.กะพ้อ คือ รร.กะพ้อพิทยาคม อ.สายบุรี คือ รร.สายบุรี “แจ้งประชาคาร” และใน อ.ทุ่งยางแดง คือ รร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม และสายอาชีวะ จังหวัดละ 1 โรง ใน จ.ปัตตานี คือ รร.กาญจนภิเษกฯ

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3  ได้ฝากให้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ สอนเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาที่นับถือ มีการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน ซึ่งทางเขตพื้นที่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี