มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ YRU Fresh Mart สินค้าใหม่จากพื้นที่

0
16

วันนี้ (23 ก.ย.63) เมื่อเวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ YRU Fresh Mart มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมประมาณ 500 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ YRU Fresh Mart มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเกษตรอินทรีย์ โดยจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร ผักปลอดสารพิษ เนื้อสัตว์ฮาลาลปลอดสารพิษ เบเกอรี่ ไอศกรีม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะ สิ่งทอ Textile Art จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้บริการต่อประกันภัย ทะเบียน พรบ. รถทุกประเภท จากคณะวิทยาการจัดการ ที่เป็นผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ สินค้า และผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา อันนำมาซึ่งการนำมาใช้ในการสร้างรายได้ ประกอบอาชีพ และการเลี้ยงชีพของนักศึกษาในอนาคตต่อไป และเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะการว่างงานของนักศึกษา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 3 ติดกับอเมซอน สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ข้างโรงเรียนอนุบาล) โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.

มูกะตา​ ​หะไร​  ทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​  ยะลา

แสดงความคิดเห็น