ชาวพุทธคึกคักตักบาตรทำบุญ แห่เข้าวัด ร่วมพิธี วันสารทเดือนสิบ

0
30

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ประชาชนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิด และไม่ได้ไปทำบุญเดือนสิบครั้งที่ 2 เพื่อส่งตายาย ต่างออกมาทำบุญตักบาตกันเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ ออกบิณฑบาต เพื่อเป็นการป้องกันโจรใต้ก่อเหตุ เชิงสัญลักษณ์ในช่วงเทศกาลเดือนสิบของประชาชนชาวพุทธ และประชาชนที่ออกทำบุญ ขณะที่การจับจ่ายซื้อ ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ และขนมเดือนสิบ เช่น ข้าวพอง ขนมลา ขนมเจาะหู ข้าวต้ม เพื่อนำไปทำบุญตามวัดต่างๆ ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เนืองแน่นไปด้วยประชาชน ซึ่งไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิด ในเทศกาลทำบุญเดือนสิบบุญใหญ่ครั้งที่ 2 เพื่อส่งตายาร่วมกับญาติมิตรที่บ้านเกิด ต่างก็ออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าเพื่อการทำบุญส่งตายาย

และที่จ.นราธิวาส​   บรรยากาศภายในวัดประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศการร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบหรือทำบุญส่งตายายเป็นไปด้วยความคึกคักมีชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเดินทางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากโดยแต่ละครอบครัวนำอาหารคาวและขนมหวานชนิดต่างๆที่เป็นขนมในการประกอบพิธีสารทเดือนสิบหรือวิธีส่งตายาย เช่นขนมลา ขนมเทียนขนมต้มขนมไข่ปลาขนมข้าวพองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายในการทำบุญเดือนสิบมาถวายแด่พระภิกษุ

จากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษสำหรับพิธีสงฆ์ที่จัดขึ้นนั้นเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทั้งพิธีบังสกุลการทำบุญวันสารทเดือนสิบหรือวันส่งตายายถือเป็นการทำบุญสำคัญที่ลูกหลานที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆจะเดินทางกลับมาร่วมพิธีเพราะเชื่อว่าเป็นวันส่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับสู่ภพภูมิเรียกว่าวันส่งตายายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์บรรดาเด็กๆและผู้ใหญ่ต่างเตรียมถุงพลาสติกมาใส่ขนมนานาชนิดที่จัดไว้บริเวณลานหน้าอุโบสถเพื่อร่วมกันชิงเปรตซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของวิธีส่งตายาย


ซึ่งงานบุญวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีของคนภาคใต้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการทำบุญ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะทำบุญในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 หรือที่เรียกว่า “วันรับตายาย” ซึ่งผ่านมาแล้ว ส่วนครั้งที่ 2 จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่า “วันส่งตายาย” โดยในวันดังกล่าวพุทธศาสนิกชนจะทำขนมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ จำนวน 5 ชนิด คือ ขนมลา ขนมพอง ขนมเจาะรู (ขนมดีซำ) ขนมบ้า และขนมเทียน หรือเรียกรวมกันว่าขนมเดือนสิบ แล้วนำไปถวายพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

ขณะที่แม่ค้าขายขนมเดือนสิบ บอกว่า ถึงราคาแป้งข้าวเจ้า ใบกระพ้อ ใบตอง จะปรับราคาขึ้น แต่ก็ยังคงขายราคาเท่าเดิม โดยขนมพอง ขนมเจาะรู ขนมบ้า และ ขนมเทียม จะขายในราคาถุงละ 40 – 50 บาท ส่วนขนมต้มหรือข้าวเหนียวต้ม ก็จะขายในราคามัดละ 20 บาท โดยในปีนี้บรรยากาศ และจำนวนประชาชนจะไม่มากเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองประกอบกับอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย / แวดาโอะ​ หะไร​  @ชายแดน​ใต้​

 

แสดงความคิดเห็น