กสทช.เขต 41 ยะลา เตือนใช้วิทยุสื่อสารเถื่อนระวังคุก 5 ปีปรับ 1 แสนบาท

0
167

นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต ๔๑ เปิดเผยว่า กสทช. ได้ให้ความสำคัญการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายหรือการนำเข้าของวิทยุคมนาคม โดยแยกเป็นสองประเภท คือ การนำเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการตรวจสอบ ติดตามและกำกับอยู่แล้ว แต่การลักลอบจำหน่ายแบบผิดกฎหมายโดยเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์ ตรงนี้ กสทช.ได้มีมาตรการ 2 ส่วนคือการป้องกันและการติดตามจับกุมผู้ที่ลักลอบจำหน่ายรวมถึงผู้ที่ลักลอบนำเอาไปใช้ด้วย

นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 41 ระบุว่า ในการติดตามตรวจสอบหรือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบใช้วิทยุสื่อสารนั้นประกอบด้วย ร้านค้าที่จำหน่ายจะมีการบังคับใช้กฎหมายจับกุมอย่างเด็ดขาด ส่วนที่ 2 คือกลุ่มคนใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่ใช้งานนั้น ก็แยกออกเป็น 2 ส่วนอีกคือส่วนที่ซื้อมาใช้โดยที่ไม่รู้ เราก็ได้มีการเรียกสร้างความรู้ความเข้าใจ สุดท้ายคือเขาก็ไม่ซื้อแล้ว แต่อีกกลุ่มคือรู้ว่าผิดกฎหมายแต่เห็นว่าราคาถูก ซึ่งอันนี้ถือเป็นความเสี่ยง การแก้ปัญหาก็คงต้องเป็นการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนโทษนั้นก็เป็นโทษทางอาญา มีทั้งจำทั้งปรับจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ส่วนกรณีที่มีหลายคนใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนนั้น นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 41 กล่าวว่า กสทช. ได้ออกประกาศสำหรับผู้ที่ครอบครองให้นำมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช.เขต ทั่วประเทศ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครอง หรือใช้งาน ที่ไม่มาขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“การขึ้นทะเบียนโดรนที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการนั้น เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี หรือที่สำนักงาน กสทช.เขต41 ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073 222 555” นายสมคิด กล่าว

ข่าว​ มูกะตา​  หะไร​ ทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​ จ.​ยะลา

แสดงความคิดเห็น