ปัตตานี – ผบ.ทอ.มอบเครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส “บุญอุ้ม”ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
337

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 63 เวลา พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานมอบเครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส หรือ “บุญอุ้ม” ที่ผลิตโดยกรมช่างอากาศ มอบให้กับผู้แทนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน
7 โรงพยาบาล ณ อาคารเนกประสงค์
กองบังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี

เครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส หรือ บุญอุ้ม เกิดจากแนวความคิดของผู้บัญชาการทหารอากาศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทย และมีผู้เสียชีวิตหลายราย เพื่อเป็นการลดการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ติดเชื้อดังกล่าว กรมช่างอากาศจึงได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยลดการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากไว้รัสโควิด-19

เพื่อนำมามอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังสามารถปรับการใช้งานให้เหมาะกับการยกคนไข้ทั่วไป ผู้ป่วยติดเชื้ออื่น ๆ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากเกินกว่าที่บุคลากรทางการแพทย์จะยกไหว ทั้งนี้ ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 7 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์


กองทัพอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัสนี้ จะสามารถแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้กองทัพอกาศ จะมุ่งมั่นพัฒนาและใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศที่มีอยู่ ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

แสดงความคิดเห็น