มาเข้าใจเรื่องการศึกษาที่มาเลเซียกัน ส่องการศึกษาเพื่อนบ้าน 2

0
895

 

บทความโดย แบเย็ง ผู้ชาย 4 ฤดู

มาเข้าใจเรื่องการศึกษาที่มาเลเซียกัน ส่องการศึกษาเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ภาค2
เขียนเกริ่นไปแบบรวบยอดตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย มีการตอบรับที่ดีมากๆจากเพื่อนฝูง เลยมีกำลังใจที่จะเขียนตอนต่อๆไป วันนี้ขอต่อเรื่องการศึกษาในระดับมัธยมกันต่อ
ระดับเตรียมและประถมจะเขียนพอสังเขป เพราะในสองระดับนี้การต่อสู้ไม่ค่อยเข้มข้น ในระดับเตรียมในโรงเรียนประถมจะมีแค่ปีเดียวคือรับเด็กอายุ 6 ขวบ ส่วนอายุ 4-5ขวบ จะมีโรงเรียนอนุบาลของหน่วยงานอื่นไปดูแล ในระดับชั้นประถม ทุกโรงเรียนจะมีมาตรฐานเกือบเท่าๆกัน ผมจะยกตัวอย่างในท้องที่ๆผมอยู่ มีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งดูออกจะ elite (ผู้ดี)มากๆ ตั้งอยู่ในเขตคนมีอันจะกิน ลูกข้าราชการแต่ผลสอบกลาง ป.6 ไป กลับแพ้เด็กโรงเรียนบ้านนอก
การสอบข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นประถม 6 ซึ่งจะมีขึ้นในราวเดือนกันยายน โดยแยกเป็นภาษามลายู ภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ข้อสอบ คณิตศาสตร์กับวิทย์ชาศาสตร์อย่างละหนึ่ง ในโรงเรียนสายจีนและอินเดีย ก็จะเพิ่มอีกภาษาละ 2 ข้อสอบ พูดง่ายๆก็สายสามัญ 6 เปเปอร์ ที่ไม่ใช่สามัญก็เพิ่มอีกสายละ 2 เปเปอร์ ผลสอบจะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา การสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆยังคงเป็นเกณฑ์วัดที่ใช้กัน นักเรียนที่จะเขียนใบสมัครเพื่อเข้าโรงเรียนกินนอนหรือโรงเรียนประจำของรัฐบาลนั้น อย่างน้อยต้องได้เกรด 4 A กับ 1 B  โดยเน้นคณิตศาตร์กับวิทยาศาสตร์ต้องได้ A  แล้วไปเสี่ยงโชคสอบแข่งขันอีกครั้งที่โรงเรียน ใครผ่านเกณฑ์ก็ได้เข้าต่อโรงเรียนประจำที่จะมีกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ บางอำเภอจะมีถึงสองโรงเรียน

ซึ่งโรงเรียนประจำที่กล่าวมานันไม่ใช่เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เพราะโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอหรือประจำถิ่นนั้น จะเป็นโรงเรียนที่คอยรับนักเรียนที่พลาดจากการสอบเข้าโรงเรียนประจำ ซึ่งบางอำเภออยา่งอำเภอ ปาเสมัสทื่มีพรมแดนติดกับเขตอำเภอสุไหงโกลกนั้น มีโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนไปกลับในท้องที่ มากกว่า5โรงเรียน
ส่วนโรงเรียนประจำที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายใต้การจัดเต็มของรัฐบาลแบบพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนั้นจะมีสองกระทรวงรับผิดชอบในการบริหาร ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการก็จะเรียกโรงเรียน SBP (Sekolah Berasama Penuh) กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอทั่วประเทศ จะเน้นสายวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ในจำนวนนี้มีอยู่โรงหนึ่งชื่อ Kolej Melayu Kuala Kangsar อีกชื่อคือ MCKK (Malay College Kuala Kangsar)เป็นโรงเรียนelite ผู้นำทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนมากจบมัธยมมาจากที่นี่ นักเรียนยากจนจากบ้านนอกที่คะแนนเต็มเกือบทุกวิชาก็มีสิทธิ ลูกเพื่อนบ้านของผมคนหนึ่งซึ่งจนมากๆ ได้รับหนังสือจากกระทรวงแบบงงๆกันทั้งบ้านให้โอกาสไปเรียนที่นั่นในระดับ ม1 SBP จะรับนักเรียนทุกชาติพันธ์เข้ามาเรียน อีกหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการศึกษาในระดับมัธยมก็คือ หน่วยงาน MARA ย่อมาจาก Majlis Amanah Rakyat (มาราอันนี้ไม่เกี่ยวกับมาราปาตานี) เป็นของกระทรวงKementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah กระทรวงนี้ไม่รู้จะแปลหรือจะเทียบกับกระทรวงไหนของไทย ภายใต้มาราจะมี MRSM (Maktab Rendah Sains MARAหรือ MARA Junior College) จะรับเด็กนักเรียนเรียนเก่งตามมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียน SBP แต่รับเฉพาะภูมิบุตรทั้งที่เป็นมลายู โอรังอัสลี บนคาบสมุทรและชนเผ่าต่างๆ จากอีกสองรัฐบนเกาะบอร์เนียวไม่จำกัดศาสนาเช่นกัน นักเรียนที่มีโอกาศได้เรียนต่อในทั้งที่ SBPและ MRSM ผู้ปกครองก็จะหมดห่วง เพราะรัฐจะดูแลทุกอย่างแบบจัดเต็ม ส่วนนักเรียนเรียนดีที่พลาดจากสองระบบโรงเรียนที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีโรงเรียนมัธยมเกรด A  แบบไปกลับมีให้เลือกในทุกอำเภอหรือเมืองหลวงของรัฐ

ทางเลือกสุดท้ายก็คือทางโรงเรียนมัธยมบ้านเกิดจะจัดแยกห้องพิเศษให้นักเรียนเรียนดีมาเรียนด้วยกัน แยกนักเรียนเรียนแย่ๆเกเรๆไปท้ายๆห้องเหมือนที่ปฏิบัติกันทั่วไปในประเทศโลกที่สาม
ที่น่าสนใจมากๆคือการศึกษาระดับมัธยมที่บริหารโดยองค์กรหรือมูลนิธิอิสลามของรัฐบาลในแต่ละรัฐ โดยจะเน้นจริยธรรมควบคู่ไปกับวิชาการทั้งทางโลกนี้และโลกหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป