นราธิวาส​- กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบบเสริมพลัง 14 จังหวัดใต้

0
16

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ,นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส,นายนิคม สุสานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน พร้อมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี 3 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอรืเสาะ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation :EE) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดทิศทางแนวโน้ม การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในบริบทยุคปัจจุบัน

มีกลุ่มเป้าหมายจากชุมชนท่องเที่ยวระดับดีเด่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 111 คน โดยมีนางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์,นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และคณะจากสำนักภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ของชุมชนท่องเที่ยวต่างๆที่มีความหลากหลาย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม จะทำให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ สร้างจุดเด่น สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสุขใจ สบายกาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียน สนองนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สู่ชุมชน อยู่ดี มีสุข ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร​บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น