สนช.​ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเข้มการจัดการนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​ 5​ จังหวัดชายแดนใต้​ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020

0
62
สนช.​ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเข้มการจัดการนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​ 5​ จังหวัดชายแดนใต้​ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020

สนช.​ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเข้มการจัดการนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​ 5​ จังหวัดชายแดนใต้​  Deep South Innovation Business Coaching Program 2020

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9กันยายน 2563  ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสรุปโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020ภายในงานมีการจัดโต๊ะแถลงข่าวของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)  เทศบาลเมืองปัตตานี ธนาคาร SME BANK และ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึง ทิศทางความร่วมมือและการสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (สนช.) นั้นได้มีการให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2 ลักษณะ คือ​ทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมทุน Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการทั้ง Smart SMEs และ Startup มูลค่าสูงสุดสูงถึง 1,500,000 บาทและทุนนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) เป็นทุนสำหรับพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมนำไปสู่ การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจนวัตกรรมดูแลสุขภาพ,ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และธุรกิจนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( สนช.), ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมในปี 2563 ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ความสามารถด้านธุรกิจนวัตกรรม จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรมและได้รับการสนับสนุนจาก สนช. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ​ ทุนหนุนเสริมกว่า​30​ ล้าน​บาท

ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรม “หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” ในปีนี้ สนช. ยังคงดำเนินกิจกรรมการอบรม 2 ส่วน ได้แก่  กิจกรรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (3 Days Smart SMEs/Startup) ที่เน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง SMEs และ Startup เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ต้นปี โดยในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 200 คน และ กิจกรรมหลักสูตรสร้างความสามารถทางนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่​ เน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม 3 Days Smart SMEs/Startup ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ และนำเข้าไปสู่ขั้นตอนในการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทั้งสิ้น 34 ธุรกิจ

ในปีนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนไปแล้วทั้งสิ้น 3 ธุรกิจ คือ โครงการพัฒนากระบวนการดองไข่เค็มด้วยเครื่องดองไข่เค็มความดันสูง, โครงการท่องเที่ยวเสมือนจริง Traveler’s Souvenir และโครงการกรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดเพื่อการเหมืองแร่ ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ก็ยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมสำหรับขอรับทุนในปีต่อไป

นายไกรศร​ วิศิษฏ์​วงค์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปัตตานี​ได้ปูพื้นเตรียมในเรื่องนวัตกรรมไว้ก่อนแล้ว​  ซึ่งขณะนี้ได้อยู้ในขั้นตอนของการจัดการนวัตกรรม​แลเที่สำคัญที่สุดเราได้จัดเตรียมเรื่องคน​ ที่เป็นนักธุรกิจ​รุ่นใหม่ด้านสตาร์ต​อัพ​  วันนี้เราเกิดเป็นหลักสูตร​การจัดการนวัตกรรม​ และจะช่วยตอบโจทย์​ ด้านต้นทุน​ เพิ่มผลผลิต​รายได้​ ช่วยส่งเสริม และสร้างความเจริญเติบโต​ทางด้านเศรษฐกิจ​อีกด้วยครับ

ดร.สุรอรรถ​ ศุภจัตุรัส​  ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ​ กล่าวว่า​ ทางส่วนของปีหน้านี้​ทางแผนส่วนของสำนักงานงบประมาณแห่งชาตินี้​ จัดหลักสูตร​นี้ให้มีอยู่และจะจัดการให้เข้มข้นกว่าเดิม​มีการโพรฟ โปรแกรม​เป็นการตาอยอดธุรกิจ​ ให้กับผู้ประกอบการที่เคยรับทุน​ หรือรายใหม่ที่กำลังมองหาทางเพื่อที่จะคอนเน้คเข้ากับลูกค้ารายใหม่​ หรือแหล่งทุนรายอื่นๆ​เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน​ และเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ครับ​

ส่วนทางด้านผู้ประกอบการที่เดือดร้อนในช่วงของโควิดที่ผ่านมา​ ในส่วนของงบประมาณปี​64 นี้​ได้ร่วมกับ​ธนาคารออมสิน​ ในการที่จะเปิดสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการประสบปัญหาส่วนนี้ขึ้นมา​ คิดดอกเบี้ยพิเศษ​ 2​ % เพื่อช่วยเหลือทางด้านสภาพคล่อง​ต่างๆ​ จะช่วยผู้ประกอบการได้กู้เงินส่วนนี้ใช้หลักทรัพย์​เพียง​30%  เท่านั้น​สำหรับผู้ที่สนใจให้รีบติดต่อไปทางสำนักงานงบประมาณแห่งชาติได้เลยครับ

คุณเกดกนก​ แก้วกระจัง​ ceo บ.เสกตเชอร ​สยามที่รัก​ กล่าวว่า ได้ออกแบบ​นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว​ เมื่อก่อนนี้นทท.เมื่อมาเที่ยวแล้วตะเก็บภาพถ่ายและเก็บของที่ระลึก​ต่างๆเพื่อเป็นความทรงจำและจะเป็นสินค้าซ้ำๆ​ ภาพถ่ายไม่นานก็ลบทิ้งไป​ เราจึงคิดค้นนวัตกรรม​ขึ้นมาม​เป็นแอปลิเคชั่น​เล่าเรื่แงของการท่องเที่ยว​ และมีภาพ​3​มิติ​  วิ่งออกมา​ ปัจตจุบันเราสามารถแสกนบนตัวเสื้อ​ผ้า​ กระเป๋าผ้า​ หรือโปรดักส์​อื่นๆ​ และมาถึงจุดๆหนึ่งแสกนแล้วมี​ทรีดี​สามมิติวิ่งออกมา​ เราออกแบบมากว่า​2​ปี​ เราเห็นว่าจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้ต่อยอดและคิดต่อเลยมีการทำเป็นเกมส​เออารขึ้นมาม​ ไปไล่เก็บ​เออารต่างๆ​ ดูสตอรี่ย์​ื​ทั้งหมด​ แล้วจัดของขวัญ​เป็นกิฟวอชเชอร์​ ขึ้นมาให้นทท.ได้รู้จักเรียนรู้ตั้งแต่อยู่บนเครื่องได้เลยค่ะ​ และต่อไปเราจะแสดงตามแผนที่​ให้ลูกค้าได้​รู้จักร้านค้า​ ชุมชน​ ต​ ให้เค้าได้มีความสุขทั้งทางออนไลน์​ และทาง​ออฟไลน์​ อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น