ศอ.บต. บูรณาการหาแนวทางสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่

0
36

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ​ ห้องสะบารัง​ โรงแรม​ ซีเอส.​ ปัตตานี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.)​ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน​ต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยนาสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.รายงานและต้อนรับ​

โดยมี​ กรรมการสิทธิมนุษยชน​แห่งชาติ​ ที่ปรึกษา​ตัวแทนพิเศษ​รัฐบาล, คณบดี​คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ทีปรึกษา​ สภาประชาสังคมชายแดนใต้​ กลุ่มสตร และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งในการจัดกิจกรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้ร่วมกันสะท้อนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ขององค์กร หน่วยงาน และร่วมกันหาแนวทางการสร้าง
กลไกหรือพัฒนาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง​ให้สอดคล้องต่อการคุ้มครองด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน​ มุมมองการทำงาน​ รวมถึงบูรณาการ​ทำงาน​ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางสร้างกลไกหรือกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่ติดขัด​ หรือเกิดอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองการบะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ด้วยปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ อันทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก​ ปัญหาของเด็กอายุต่ำกว่า17​ปีที่ แต่งงานและได้หย่าร้าง​ จึงเป็นอันดับต้นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ และปัญหาเยาวชนขายบริการ​ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง​ ปัญหาความยากจน​ ทำให้องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม​ จึงมีความสำคัญในบทบาทการทำงานเป็นกลไลในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมาก​ เพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขเรียบร้อย​ และ พัฒนาเยาวชนก้าวสู้อนาคตของชาติต่อไป

ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น