ปัตตานี เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2563

0
113

ปัตตานี เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2563


วันที่
1 กันยายน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศ โดยคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประเทศละ 1 คนเป็นประจำทุก 2 ปี กำหนดพระราชทานรางวัลในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในส่วนของจังหวัดปัตตานี กำหนดจำนวนครูที่ได้รับการคัดเลือก 3  คน ที่มีคุณสมบัติพร้อมตามที่กำหนด ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และคุณสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา โดยเป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมถึงครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์สอนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี และปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่ จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล

            สำหรับผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อครู แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไปสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ และคณาจารย์ที่เคยเป็นผู้สอนครู เสนอชื่อครูได้ที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐและเอกชน คัดเลือกครูระดับประเทศ เพื่อเสนอมาที่คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ซึ่งจะมีการคัดเลือก และลงพื้นที่พิจารณาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพียง 1 คนของประเทศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลแด่ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย รางวัลคุณากร 2 รางวัล รางวัลยิ่งคุณ 17 รางวัล และรางวัลครูขวัญศิษย์ ซึ่งมาจากครูที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัด โดยสามารถเสนอชื่อครูได้ตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กลุ่มอำนวยการ (งานคุรุสภา) โทร. 073-420308 หรือ 073-330736 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว วิชิต เพชรยอด ปชส.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น