นราธิวาส​ -​ กรมพลศึกษาเตรียมพร้อมแข่งขันฟุตบอลสันติสุข ปี 63 ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจอันดีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

0
45

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องธารทองโรงแรมมารีน่า อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข รอบชิงชนะเลิศ ประจาปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิการบดีกรมพลศึกษา นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายนาซีร สนิ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา และน.ส.วิลาวรรณ โป้บุญส่ง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ “แข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย​  เพื่อสันติสุข” (PEAC GAME) จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบชิงชนะเลิศ) สำหรับให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ระดับอำเภอ และตำบลต่างๆ ของจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา(4 อำเภอ) ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
โดยโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563
ถือเป็นงานประจำปีที่ได้จัดขึ้นทุกปี โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดการแข่งขัน แต่ถือเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการจัดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที่ จึงทำให้เราสามารถกำหนดการจัดงานได้อีกครั้ง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมจัดการแข่งขันในรูปแบบใหม่ New Nomal ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพระบาดของโควิด-19 และเพื่อเป็นเครื่องยืนยันการันตีสร้างความมั่นใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ โค้ช และประชาชนทั่วไปด้วย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามก็ฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสโดยมีตัวแทนจาก 4 จังหวัด รวม 15 กลุ่ม และแชมป์เก่าปี 62 เข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศ 150,000 บาท อันดับสาม 100,000 บาท และอันดับสี่ 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และค่าบำรุงทีม 8 ทีมสุดท้าย ทีมละ 10,000 บาท อีกด้วย

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมพลศึษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการร่วมกับข้าราชการในส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัดภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้การสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันฯ อาทิ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนท้องถิ่นจังหวัด และกลุ่มชุมชนต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และไม่สนับสนุนการก่อความรุนแรง โดยในปีนี้จังหวัดนราธิวาสได้รับโอกาศให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อสันติสุข (รอบชิชนะเลิศ) ซึ่งจังหวัดนราธิวาสพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทั้งในด้านความพร้อมของสถานที่ ที่พักของนักกีฬา สนามการแข่งขัน สนามที่ใช้ในพิธีเปิด ปิด แพทย์สนาม เส้นทางการจราจร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมคณะกรรมการผู้ตัดสิน (ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง กรมพลศึกษา) และการรักษาความปลอดภัยเป็นต้น

ข่าว/กรียา​ เต๊ะตานี​ ทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น