นราธิวาส​- โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในจังหวัด

0
45

 

เมื่อวานนี้​ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จำนวน 428 คน

โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมในพิธี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงดูผู้ตกงาน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยทรงพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิที่สภาสงคมสงเคราะห์ทูลเกล้าฯถวาย จำนวน 2ล้านบาทคืนให้พร้อมทั้ง พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 15ล้านบาทสนับสนุนโครงการดังกล่าว และจนถึงปัจจุบันสภาสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 22ปี แล้ว

นาวาตรีหญิง โสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส กรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตั้งอยู่หมู่ที่9 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนพักนอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน21ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด จำนวน 70 คน นักเรียน จำนวน 428คน เน้นให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 10 ประเภทเพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา พื้นที่บริการรับนักเรียน 5 อำเภอรับผิดชอบประกอบด้วย อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอตากใบ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น