ยะลา​ -​ สธ. เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลังพบผู้เสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย

0
82

วันนี้​ 24สค.63เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ได้ลงพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ ถนนสิโรรส 1 เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อทำการควบคุมและป้องกันโรครวมถึงรณรงค์โรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนของเทศบาลนครยะลา หลังได้รับรายงานว่าชุมชนแห่งนี้พบผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 3 ราย


นางสุภาภรณ์ บุญพงษ์มณี หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครยะลาตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกมีจำนวนทั้งหมด 8 ราย ล่าสุดจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ชุมชนร่วมใจพัฒนาแห่งนี้ ส่วนปัญหาที่ในชุมชนแห่งนี้ที่ได้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้น เนื่องจากชุมชนแห่งนี้แต่ละบ้านมีการเลี้ยงนก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ยากที่จะนำอุปกรณ์ฉีดพ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการวางแผนและมีมาตรการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขที่มีการตรวจเข้มข้นขึ้น ทั้งในเรื่องด้านการประชาสัมพันธ์ มีการลงพื้นที่ฉีดพ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนสัปดาห์ละครั้งร่วมกับอสม. มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายแต่ละบ้านในชุมชน มีการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ดัชนีลูกน้ำยุงลายให้เป็นศูนย์ และมีการเฝ้าระวังภายใน 28 วัน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าว


มีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกภาพรวมรวมขณะนี้ว่า หลังจากที่จังหวัดยะลามีผู้เสียชีวิตไป 1 คนด้วยโรคไข้เลือดออกที่อำเภอเบตง สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มสูงกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่หากเทียบกับปีที่แล้วถือว่ายังต่ำอยู่ ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเฝ้าระวังอยู่ เพราะขณะนี้ฤดูฝนในพื้นที่บ้านเราเริ่มมาแล้ว เพราะเมื่อไหร่ที่มีคนไข้ หรือมีผู้ที่เป็นพาหะเข้ามาในหมู่บ้าน เข้ามาในบ้าน ก็สามารถที่จะแพร่เชื้อได้ ฝากถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดรอบบ้าน ช่วยกันจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ก็จะปลอดภัยจากไข้เลือดออก ส่วนพื้นที่เสี่ยงที่กำลังเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ก็จะมีที่อำเภอยะหา อำเภอกาบัง และอำเภอเมืองบางส่วน แต่ยังไม่มีการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ และยังไม่มีการระบาดที่ควบคุมไม่ได้ คือส่วนใหญ่พอมีคนไข้ขึ้นมา เราก็สามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีโอกาสเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โรคนี้ระบาดได้ทั้งปี และพบการระบาดมากในช่วงนี้ ซึ่งเป็นฤดูฝน หากพบมีอาการไข้สูงลอย คลื่นไส้ หรือเบื่ออาหาร อย่าซื้อยากินเอง ขอแนะนำให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชาย​ ยะลา//

แสดงความคิดเห็น