นราธิวาส​- ต.ช.ด.447 จัดจิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
10

ณ บริเวณฝายทดน้ำ ม.11 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยพิบัติ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดย มีร้อยเอก ทัศนัย ตรุระจิตต์ รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที 447 พันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี นายเพียร มะโนภัดค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี เจ้าหน้าทีจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ พันเอกเอกพล เลขนอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานทึ 48 ได้ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยพิบัติตามโครงการ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำความสะอาด ลอดคูคลองจากฝายทดน้ำในหมู่บ้านไปถึงศาลาปฏิบัติธรรมปากล่อ ม.11 ต.สุไหงปาดีระยะทางกว่า 3 กม. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริหลากหลายด้านเกื้อกูลให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงธำรงวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พรมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎร ยังความเจริญ และผาสุกของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสถิตแนบแน่นในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น