ปัตตานี -ศิลปินและ นศ. วาดภาพพื้นกำแพงสวยงามแลนมาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่

0
300

ปัตตานี -ศิลปินและ นศ. วาดภาพพื้นกำแพงสวยงามแลนมาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่

วันที่ 23 สค ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดปัตตานี บริเวณประตูทางเข้าออกเส้นทางถนนทางหลวงชนบทสายเลียบแม่น้ำปัตตานี นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดปัตตานี นำพินิจอาสาทำความดี วาดภาพพื้นกำแพง ตามโครงการเรียนรู้ศิลปะ ภายใต้โครงการฝึกวิชาชีพช่างทาสีและวาดภาพพื้นกำแพงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดปัตตานีโดยได้รับเกียรติจากศิลปิน และคณะอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะในจังหวัดปัตตานี มาถ่ายทอดความรู้ นำโดย ดร. นิพนธ์ นิกาจิ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี และศิลปิน คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดปัตตานี ได้รับความรู้ ทักษะ ในงานทาสีและการวาดภาพเพิ่มศักยภาพ เป็นการจุดประกายให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองในด้านการอาชีพและเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ถนนเลียบริมแม่น้ำจังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

ด้าน ดร.นิพนธ์ นิกาจิ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดปัตตานี เผยว่า กิจกรรมนี้โดยนำศิลปินในพื้นที่ที่มีผลงาน มาวาดรูปผนังกำแพงของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดเป็นแลนมาร์คและอุทยานการเรียนรู้ศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยนำเอาผลงานมาสเตอร์พีช ของศิลปินระดับโลกตั้งแต่ยุคเรเนซองส์ ซึ่งจะเป็นการก็อบปี้ (copy) ผลงานศิลปะของคนที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วยผลงานของ ไมค์เคิล เอนเจโร, ดาวินชี, ราฟาเอว, เวอเมีย และอีกมากมาย นำมาวาดบนผนัง

ดร.นิพนธ์ นิกาจิ เผยอีกว่า จุดประสงค์หลักคือเป็นการเปิดอุทายานการเรียนรู้แก่เยาวชน ถ้าเยาวชนไม่ได้เรียนรู้มาก่อนก็จะไม่ทราบว่างานศิลปะคืออะไร นอกจากนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ซึ่งทำเป็นแลนมาร์คให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปได้ สำหรับการมีส่วนร่วมได้มีสถาบันต่างๆได้นำนักศึกษามาร่วมกิจกรรมวาดผนังในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฎยะลา และสถาบันจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ เช่นเดียวกัน การให้เด็กจากสถานพินิจทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในแก้ปัญหาเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น