ศิลปินปัตตานี-วาดภาพมาสเตอร์พีชศิลปินระดับโลกบนกำแพงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปัตตานี

0
139
ศิลปินปัตตานี-วาดภาพมาสเตอร์พีชศิลปินระดับโลกบนกำแพงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปัตตานี

ศิลปินปัตตานี-วาดภาพมาสเตอร์พีชศิลปินระดับโลกบนกำแพงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 22 สค 63 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี บริเวณประตูทางเข้า – ออกเส้นทางถนนทางหลวงชนบทสายเลียบแม่น้ำปัตตานี นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี นำพินิจอาสาทำความดี วาดภาพพื้นกำแพง ตามโครงการเรียนรู้ศิลปะ ภายใต้โครงการฝึกวิชาชีพช่างทาสีและวาดภาพพื้นกำแพงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน และคณะอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะในจังหวัดปัตตานี มาถ่ายทอดความรู้ นำโดย ดร. นิพนธ์ นิกาจิ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี และศิลปิน คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและอื่นๆ

นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าด้วย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีนโยบายในการบูรณาการการเรียนการสอน โดยให้ประยุกต์จัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูแก่เด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะวิชาชีพอย่างหลากหลาย ประกอบกับสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี มีแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า – ออกโดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทสายเลียบแม่น้ำปัตตานี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ทักษะ ในงานทาสีและการวาดภาพเพิ่มศักยภาพเป็นการจุดประกายให้เด็กและเยาวชน เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองในด้านการอาชีพและเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ถนนเลียบริมแม่น้ำจังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย

ด้าน ดร. นิพนธ์ นิกาจิ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานีกล่าวว่าเป็นการปรับพื้นที่ให้สวยงาม โดยวาดภาพในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ด้านศิลปะ โดยนำเอาผลงานมาสเตอร์พีช ของศิลปินระดับโลกตั้งแต่ยุคเรเนซองส์  อิมเพรสชั่นนิสม์ คิวบิก เซอร์เรียลลิสม์ และปอปอาตร์ ทั้งหมด เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ในจังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จปัตตานี

แสดงความคิดเห็น