ปัตตานี- รมช.ศึกษาฯ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมการปลูกและแปรรูปต้นสาคู กศน.ทุ่งยางแดง

0
173
ปัตตานี- รมช.ศึกษาฯ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมการปลูกและแปรรูปต้นสาคู กศน.ทุ่งยางแดง

ปัตตานี- รมช.ศึกษาฯ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมการปลูกและแปรรูปต้นสาคู กศน.ทุ่งยางแดง

ผู็สื่อข่ารายงานว่า วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมการปลูกและแปรรูปต้นสาคู เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังปัญหาอุปสรรค นำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไข เพื่อให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ มี นายอำเภอทุ่งยางแดง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยภารกิจของ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมการปลูกและแปรูปตันสาคูของ กศน.อำเภอทุ่งยางแดง ศูนย์วิจัยเพื่อการเกษตรพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส กศน.จังหวัดพัทลุง ผลงานผลิตภัณฑ์อาชีพของ กศน.อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ชมการแสดงลิเกฮูลู  ชม VTR  นำเสนอการประกอบอาชีพเกี่ยวกับต้นสาคูใน พื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง  ลงพื้นที่บ้านป่าสาคู ตำบลพิเทน และเดินทางไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เยี่ยมค่ายลูกเสือมัคคุเทศก์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัด ปัตตานี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ในวันนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กศน. เดินทางมาเยี่ยมและติดตามเพื่อส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ในเรื่องการของสคู เพื่อนำไปสู่การแปรรูปที่เกิดเป็นอาชีพที่ยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่า โดยไม่กระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ และให้ความรู้ในเรื่องการที่จะปลูกอย่างไร เก็บอย่างไร ใช้อย่างไร แปรรูปอย่างไร ขายอย่างไร และเพิ่มมูลค่าอย่างไร อีกทั้งส่งเสริมในด้านนวัตกรรมที่แปรรูปที่จะสร้างมูลค่า นำนวัตกรรมและการขายแบบอีคอมเมิส (E-Commerce กลยุทธ์การตลาด)มาต่อยอดได้สิ้นค้าที่ได้คุณประโยชน์สามารถนำออกมาจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท้ายนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และทุกภาคีเครือข่าย ร่วมจับมือกันให้การสนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจ ไปกับ กศน.เพื่อสร้างมิติแห่งการยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น