รร.ประชานุเคราะห์สุไหงปาดีนำนักเรียนจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

0
13
รร.ประชานุเคราะห์สุไหงปาดีนำนักเรียนจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

รร.ประชานุเคราะห์สุไหงปาดีนำนักเรียนจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณลานสนามประชาสำราญหน้าทีว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นางสาวสมศรี อรรถกรวงศ์ อาจารย์โรงเรียนประชานุเคราะห์อำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะครูนำนักเรียนจิตอาสาทำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ รอบบริเวณสนาม หน้าสถานีรถไฟ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริหลากหลายด้านเกื้อกูลให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงธำรงวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พรมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎร ยังความเจริญ และผาสุกของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสถิตแนบแน่นในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา

 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น