ใครสร้างตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดที่เบตง

0
174

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเบตงได้สร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นมาใหม่อีกแห่ง ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมเบตง(ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ผู้คนจึงเข้าใจผิดว่า ตู้ไปรษณีย์ตู้ที่เป็นตำนานเป็นตู้ใบนั้น ส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างใหม่เพราะมีบางจังหวัด และบางประเทศ ได้สร้างตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่กว่า เพื่อชิงความเป็นที่สุดในโลก แข่งขันโดยไม่ได้รู้ถึงที่มาที่ไปว่า ตู้ไปรษณีย์ของเบตงตู้เก่านั้น มีประวัติความเป็นมาที่น่าเคารพเพียงใด อีกอย่าง ปัจจุบันก็มีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่เผยแพร่ ว่าตู้ไปรษณีย์ ถูกสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 ก่อนความเป็นจริงถึง ๑๕ ปี ซึ่งหากพิจารณาจากปีที่นายสงวน จิรจินดา รับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในปี พ.ศ.2482 และจากคำกล่าวของบุตรชาย อาจารย์อาชวิน จิรจินดาและหนังสือบันทึกโจรจีนปล้นสถานีตำรวจเบตง โดย นายสงวน จิรจินดา ที่ทำเพื่อเผยแพร่ในวารสาร เบตงสาร ในวันที่ 1 มีนาคม ปี 2598 ก็ทำให้เชื่อได้ว่า ตู้ไปรษณีย์เบตง ถูกสร้างในปี พ.ศ.2482 ไม่ใช่ พ.ศ.2467 อย่างที่เข้าใจกัน


ทุกวันนี้ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใบเก่านั้น ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ตรงมุมหน้าร้านขายข้าวหมูแดง หน๋ามจิว หรือมุมสี่แยกหอนาฬิกา กว่า 70 ปี ที่ตู้ไปรษณีย์ใบนี้ เป็นกลไกหลัก ในการสื่อสารและเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างคนเบตงกับโลกภายนอก แม้กระทั่งปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวล้ำนำหน้าขนาดไหน เปลี่ยนผ่านนายกเทศมนตรีคนแล้วคนเล่า

ตู้ไปรษณีย์ใบนี้นี้ก็ยังคงซื่อสัตย์ ทำหน้าที่ ท่ามกลางแดด ฝน ลมฟ้าอย่างไม่หวั่น ราวกับว่า มันยังคงเป็นบ่าวผู้ภักดี เป็นตัวแทนที่ซื่อสัตย์ของนาย นายไปรษณีย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตงคนแรก ผู้เป็นตำนาน นามว่า “นายสงวน จีรจินดา” นั่นเอง

โดย เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น