กยท.ยะลา-ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง CSR มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ

0
80
กยท.ยะลา-ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง CSR มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ

กยท.ยะลา-ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง CSR มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ตัวแทนของ การยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานส่งมอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา พนักงานและลูกจ้าง ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ประกอบ รพ.ศูนย์ยะลา,รพ.รามัน ,รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา,รพ.กาบัง หน่วยงาน สสอ.อำเภอรามัน, สสอ.กาบัง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และเป็นกิจกรรมด้านการดำเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของ กยท.


นายสุรชัย บุญวรรโณ กล่าวว่า หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR : : Cardiopulmonary Resuscitation) สำหรับใช้ฝึกปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า จะสามารถช่วยชีวิตคนในนาทีสำคัญนั้นสำเร็จ เป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
นายสุรชัย ยังกล่าวว่าใช้วัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ของสถาบันเกษตรกรมาแปรรูปผลิตเป็นหุ่น มีลักษณะเด่น คือ รูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ทุกประการ ราคาถูกกว่าหุ่นฝึกที่นำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว อายุการใช้งานยาวนาน ผู้ฝึกที่ได้ทำ CPR กับหุ่นเสมือนจริงนี้จะเกิดความชำนาญมากกว่า ถือเป็นนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ควบคู่การส่งเสริมให้แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ตลอดจนเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ
ด้านนายศานติ พันธุ์มณี ผอ.กยท.จ.ยะลา กล่าวว่ามีความตระหนักและมองเห็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด จึงได้ร่วมจัดทำโครงการการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดยะลา มอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ยางบีบมือเพื่อสุขภาพ ,ยางยืดออกกำลังกาย(สะตอแดนใต้) จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี,แผ่นนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วย

มูกะตา/ยะลา//ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น