นอภ-ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาฯปลูกต้นรวงผึ้งพัฒนาหาดตะโละกาโปร์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

0
68
นอภ-ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาฯปลูกต้นรวงผึ้งพัฒนาหาดตะโละกาโปร์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

นอภ-ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาฯปลูกต้นรวงผึ้งพัฒนาหาดตะโละกาโปร์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 สิงหาคม 25632 ที่ บริเวณชายหาดตะโละกาโปร์ ตำบลตะโละกโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ คณะครู  นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดตะโละกาโปร์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่งกล่าวว่า ด้วยในวันที่ 12 สิหาคมของทุกปีเป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอยะหริ่งจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นโดยมีกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดตะโละกาโปร์ เพื่อพัฒนาสถานที่ สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนในพื้นที่ภาคภูมิใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ที่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่างรู้จักกันดีและ มีชื่อเสียงอีกทั้งเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และร่วมกัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน ในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น