นราธิวาส – กลุ่มศิทย์เก่ารามคำแหง PNYS 4 จชต.ในนาม INC ตั้งสภาเครือข่าย หนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพ เสนอขอร่วมเข้าสังเกตุการณ์!!

0
209

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมบินตัง(บ้านนายนัจมุดดีน อูมา อดีต สส.นราธิวาส) ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส กลุ่มศิษย์เก่า PNYS มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ร่วมกว่า 100 คน ได้จัดประชุมพบปะหารือ และการจัดตั้ง สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชื่อย่อ “สคป.จชต” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า interllectual network council .southern border province ชื่อย่อ INC.
ทั้งหมดประชุมหารือ กว่า 3 ชั่วโมง

ได้พิจารณาร่างข้อบังคับ สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนให้สมาชิกพิจารณา โหวตเสียง สรรหาคณะกรรมการ ทำหน้าที่คณะกรรมการ รวม 21 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยสร้างสรรค์ และความหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมตาม ระบอบประชาธิปไตย โดยมติที่ประชุม เลือก
1. สภาซูรอ ประธานคือ นายสะมะแอ จูมะ 2.ประธานกรรมการบริหาร
คือ นายเบลาล ธำรงทรัพย์
3.ประธานที่ปรึกษา คือ นายนัจมุดดีน อูมา


ทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมแถลงประกาศจุดยืน โดยได้กล่าวถึงปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 16 ปี ทำให้พื้นที่บอบช้ำ มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดช่องว่าง ความหวาดระแวง ของคนในพื้นที่
ซึ่งทางสภา INC พร้อมและยินดีสนับสนุน กระบวนการพูดคุยสันติสุข หรือสันติภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือกับ ทุกหน่วยทุก องค์กร ทหาร ตำรวจ ปกครอง หรือ อื่นๆ เพื่อร่วมนำเสนอและมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา ก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อให้พื้นที่เกิดความสงบสุข อย่างสันติสุขมั่นคง
และควรหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย และยังขอเสนอว่า ควรมี
Observers (ผู้สังเกตการณ์) ที่เป็นตัวแทนคนในพื้นที่ เข้าร่วมในเวทีพูดคุยสันติสุข หรือ PEACE TALK ซึ่ง สภา INC หรือสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือในทุกมิติ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ส.ค.2563)
นายนัจมุดีน อูมา ในฐานะ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง กลุ่ม PNYS กล่าวว่า การพบปะประชุม บุคคลที่เคยศึกษาและร่วมกิจกรรม ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดกลุ่มนศ.จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PNYS) ใช้รูปแบบ สภาซูรอ เพื่อรวบรวมสมาชิกกลุ่ม PNYS ให้มีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน รวบรวมแนวคิด เรียนรู้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ เพื่อทำประโยชน์ให้กับมาตุภูมิ บ้านเกิด
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น