หลักสูตรปฐม ม.ราชภัฏยะลา ดึงเครือข่ายร่วมผลิตสื่อ ยกระดับคุณภาพการสอนครูปฐมวัย ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา

0
29

เมื่อวานนี้ ที่ห้องประชุมประชุมกานเฉ่า อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา หลักสูตรปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการอบรมปฏิบัติ โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัด และศักยภาพของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัย ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการพัฒนาพหุปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย ในยุควิถีชีวิตใหม่ ด้วยการปฏิบัติที่ดีงามตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา โดยมีครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 3 จชต.เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาพหุปัญญา ให้กับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งคอนเซ็ปต์ในปี 2563 เป็นการพัฒนาพหุปัญญา ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา บวกกับการผลิตสื่อยุควิถีใหม่

ทั้งนี้ การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การส่งเสริมนวัตกรรมการสอนเพื่อเสริมสร้างพหุปัญญา ด้วยการปฏิบัติที่ดีงาม ตามรอยพระยุคลบาท มุ่งเน้น ให้ครูปฐมวัยใช้การสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งพัฒนาปัญญา ด้นต่างๆ พร้อมกับ การอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนยึควิถีใหม่ เช่น การทำเฟสชิลหแบบต่างๆ การทำชุดครูน่ารู้ ชุดเดผ้กน่ารัก การทำฉากมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นสิางที่ครูปฐมวัย ต้องเรียนรู้ในยุควิถีใหม่

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น