นราธิวาส – ตลาดน้ำยะกังคึกคัก ททท.จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ขยายฐานนักท่องเที่ยว

0
112

ที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกัง 100 ปี(ชุมชนยะกัง1)

โดยมี นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ที่มีธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรมเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น สามารถต่อยอดการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ สัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ที่เชื่อมโยงกับตลาดน้ำยะกัง อีกทั้งนำเสนอบรรจุลงในโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์พันธมิตร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนานขึ้น ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกัง 100 ปี


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ททท.สำนักงานนราธิวาส ได้บูรณาการการทำงานกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสและการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี โดยจัดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำใหม่ของชุมชนยะกัง รวบรวมเอาของดีของเด่นทั้งอาหารและสินค้าชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นถิ่นมาสอดแทรกเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ จึงเกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี (ชุมชนยะกัง 1) ไปยังโรงงานขนมบ้านอาเก๊าะ บ้านบาโง เพื่อเรียนกาทำขนมอาเก๊าะสูตรโบราณ และร่วมทำกิจกรรม
Workshop การเพ้นผ้าบาติก ณ แวปาบาติก บ้านบาโง ต.ลำภู อ.เมืองจ.นราธิวาส เส้นทางที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี (ชุมชนยะกัง 1) ไปยัง ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดนราธิวาสบนปล ตกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส บ้านเปล ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาสเพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร


ด้าน นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า
การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกัง 100 ปี (ชุมชนยะกัง 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อมโยงกับตลาดน้ำยะกัง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน
ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งนับเป็นสัปดาห์แรกที่ได้เปิดตลาดน้ำให้กับ
นักท่องเที่ยว พร้อมกับมีกิกรรมการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ที่สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอีกด้วย
สำหรับการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่เชื่อมโยงตลาดน้ำ
ยะกังในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดกิกรรมท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำยะกัง ซึ่งชุมชนมีความพร้อมและศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นในเรื่องอาหารและขนมโบราณ รวมถึงมีชื่อเสียงของการทำผ้าบาติก อีกทั้งมีการดำเนินชีวิตที่ผูกพันและเกี่ยวข้องกับสายน้ำมายาวนาน ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำในครั้งนี้ ภายหลัง
การณ์โควิด 19 ทำให้การดำเนินชีวิต รวมถึงวิถีการท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบ New Nomal ซึ่งจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญโดยไม่ประมาทต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค) ดังนั้น จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่เรารัก (สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือ)ด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น