สภากาชาดไทย ร่วมกับจ.นราธิวาส จัด“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประกอบอาหารปรุงสุกพระราชทานมอบผู้รับผลกระทบโควิด – 19

0
27

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทรงพระราชทาน ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทาน สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


โดยในวันนี้ (7 ส.ค. 63) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนจากสภากาชาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี มีประชาชนมารับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกพระราชทานให้แก่ประชาชนในอำเภอเมือง จำนวน 500 ชุด อำเภอระแงะ จำนวน 1000 ชุด อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 1,000 ชุด จิตอาสาปฏิบัติงานครัวพระราชทาน จำนวน 200 ชุด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่แจกจ่าย จำนวน 100 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด พร้อมทั้งยังได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 ชุด ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้


อาหารปรุงสุกจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ได้สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่างๆของจังหวัดนราธิวาส โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพื่อนำมาประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1644

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น