นราธิวาส – ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอ.สุไหงปาดี (Padee Complex )

0
38

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (โครงการ Padee Complex )
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี กำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและวิสัยทัศน์ของอำเภอสุไหงปาดี เน้นเรื่องประชาชนกินดีอยู่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันก่อสร้างอาคาร Padee Complex สำเร็จแล้ว 85 % จึงมีทุกภาคส่วนได้มารวมกัน ณ อาคารปาดีคอมเพล็กซ์ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ประสานการขับเคลื่อนจัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (โครงการ Padee Complex ) ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้เริ่มต้นขับเคลื่อนตั้งแต่การรับมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 20 ไร่ ของนายธนาธิป พรหมชื่น ให้กับนายอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 และต่อมามีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร Padee Complex เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 รวมทั้งการระดมความทำวิจัยขับเคลื่อนPadee Complex เมื่อวันที่ 7 ก.ค.63 จนถึงขั้นตอนการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) ระหว่าง นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ผศ. ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางแก่นแก้ว จิตติ ประธานเครือข่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อำเภอสุไหงปาดี และ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมและบริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน พ.อ.ชัยวัฒน์ คำน่าน Boss Selene บริษัทโปรอินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ว่าที่ ร.ต.เจตน์ มาหะมะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซ้น โฟเซ่น ฟรุ้ต จำกัด และ นายธนาธิป พรหมชื่น สมาชิกผู้มีอำนาจทำการแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฉัตรวาริน โดยมี พระเทพศิลวิสุทธิ์. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส และนายจำนัล เหมือนดำ ลงนามเป็นสักขีพยาน หลังจากเสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) มีการดัดจัดสรีระ ให้กับ นายแวอาแซ แวมามุ ซึ่งมีอาการไหล่ขวาติด จากการเป็นอัมพาต ภายหลังการดัดจัดสรีระ 10 นาที ท่านก็รู้สึกดีมาก สามารถยกแขนได้สุด และว่าที่ ร.ต.เจตน์ มาหะมะ มีอาการผิดปกติของร่างกายจากการทำงาน ทำให้อาการจมูกตัน มึนงงศรีษะ ดีขึ้นมาก จนท.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นอำเภอสุไหงปาดี และผู้มาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) รวม 30 คน ทุกคนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจากการดัดจัดสรีระ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น