ตำรวจยะลา ระดมความคิดเห็นการใช้ช่องสื่อสารความถี่หลัก ความถี่สำรอง ของ หน่วยในสังกัด

0
83

เมื่อวานนี้ พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.ภ.จว.ยะลา เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นการใช้ช่องความถี่หลัก ความถี่สื่อสารสำรอง ของ หน่วยในสังกัดโดยมีนายสมคิด นาคพิสุทธิ์ผอ.กสทช.เขต 41 ยะลา

หน.สภ.(ผู้แทน หน.หน่วย),พนักงานวิทยุฯทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ยะลา เข้าร่วม
พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.ภ.จว.ยะลา กล่าวว่าให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.วิทยุคมนาคม ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยด้านการสื่อสาร มารยาทการใช้ การใช้ภาษาวิทยุ ประมวลโค้ดลับ รหัส ว. ตามระเบียบ ตร. ให้พนักงานวิทยุของศูนย์สื่อสารสั่งการแต่ละ สภ. ใช้ให้ถูกต้องโดยเฉพาะการใช้ช่องความถี่ ต้องใช้ช่องความถี่ตามที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช.
ซึ่งบาง สภ.ยังใช้ไม่ถูกต้อง


โดยที่ ประชุมมีการแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายอำนวยการ 2 และสื่อสาร ภ.จว.ยะลา ประสาน ศบส.9 พิจราณาขอใช้ช่องความถี่ที่ ตร.ได้รับจัดสรร มาอย่างถูกต้องและให้ทุก สภ. ปรับเปลี่ยนใช้ช่องความถี่ให้ถูกต้อง
มีโครงการจัดอบรมให้ความรู้การใช้วิทยุสื่อสาร ให้แก่กำลังพลของหน่วยโดยเฉพาะพนักงานวิทยุรอหนังสือยืนยันจาก ฝอ.2 ภ.จว.ยะลา

พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.ภ.จว.ยะลา. ยังเปิดเผยว่าตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาพนักงานวิทยุต้องใช้วิทยุ เป็น คือ ใช้ภาษาวิทยุเป็นสั่งการได้ชัดเจนถูกต้อง
รู้ พรบ.วิทยุ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กำลังพล 3พันกว่านาย ใช้เป็นไม่ถึงครึ่งกำชับให้พนักงานวิทยุ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ การใช้ให้ถูกต้อง เป็นต้นเน้นใช้เป็น ถูกกฎหมาย เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ภายใต้กรอบกฎหมาย

ข่าว มูกะตา หะไร จ ยะลา

แสดงความคิดเห็น