ยะลา​- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19

0
18

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 .ที่โรพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

ในการนี้ ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19ฯ จำนวน 4,830,177 บาทแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยทรงให้จัดตั้งเป็น “กองทุนพระราชทานชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส โดยมีโรงพยาบาลยะลาเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งพระราชทาน “เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ” หรือ Infusion Pump แก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา จำนวนรวม 9 เครื่อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเบตง จำนวน 5 เครื่อง และโรงพยาบาลรามัน จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรคอื่นๆ

ล่าสุดวันนี้ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อประกอบพิธีส่งมอบเงินพระราชทาน แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ พระราชทานแก่โรงพยาบาลเบตง และโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ นิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ประกอบด้วย เวชภัณฑ์สำหรับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ (Active case finding) ชุดสกัดสารพันธุกรรม และน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจะนำไปใช้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส โดยมีโรงพยาบาลยะลา เป็นศูนย์กลาง เนื่องจากโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส เป็นโรงพยาบาลที่ต้องรองรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศ ซึ่งอุปกรณ์ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 นี้จะช่วยในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกเพื่อให้ให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที

เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ – โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา โรงพยาบาลกะพ้อ โรงพยาบาลมายอและโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี มีความต้องการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหรือ Infusion Pump เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยเคสฉุกเฉินที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อการอยู่รอดและเพื่อการรักษา ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19ฯ จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 23 เครื่อง แบ่งเป็นโรงพยาบาลเบตง ยะลา จำนวน 5 เครื่อง โรงพยาบาลรามัน ยะลา จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลกะพ้อ ปัตตานีจำนวน 5 เครื่อง โรงพยาบาลมายอ ปัตตานี จำนวน 3 เครื่อง และโรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งเครื่องดังกล่าวนอกจากจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ได้อีกด้วย

ข่าว​มูกะตา​  หะไร​  ทีมข่าว@ชายแดนใต้​  จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น