สุราษฎร์ธานี-แห่เที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก “มรดกอาเซียน”

0
146

สุราษฎร์ธานีแห่เที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสกมรดกอาเซียน นายวิโรจน์  โรจนจินดา   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก .สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชิเขาสกว่า ขณะทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบภายหลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาสกได้ขึ้นเป็นมรดกอาเซียน ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาสกรอเพียงคณะกรรมการลงมาประเมินอีกครั้งหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างก็เห็นชอบกบประกาศดังกล่าวและช่วยกันรักษาความเป็นธรรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขื่อนรัชชประภามากขึ้นกว่าปกติเพราะอยากมาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่ามรกดอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวแบบเที่ยวปันสุข

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในภาคใต้ อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียนเพิ่มอีกจำนวน  2 แห่ง  ประกอบด้วย 1.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง 2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลันอ่าวพังงา และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ให้เป็นมรดกอาเซียน ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางนิเวศ ความเป็นตัวแทนของภูมิภาค ความเป็นธรรมชาติ ความสำคัญต่อการอนุรักษ์อย่างสูงกฎหมายที่กำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง แผนการบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะการข้ามพรมแดน มีลักษณะ เอกลักษณ์ มีความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับระบบนิเวศ และมีความสำคัญสำหรับชนิดพันธุ์ต่างๆ การที่อุทยานแห่งชาติเขาสกกำลังที่จะได้รับการพิจารณาเป็นมรดกอาเซียนเพราะตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจ ของคนไทย ที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง 2 แห่ง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียนครั้งนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาสก ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าหลากหลายประเภท มีภูเขาดินสลับภูเขาหินปูนขึ้นสลับซับซ้อม เป็นศูนย์กลางของป่าและฝนโดยเฉพาะช่องแคบเขากาเลาะมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมระเกะระกะ มีแนวหน้าผาที่สูงชันบางแห่งป็นแท่งสูงขึ้นไปในอากาศคล้ายกันกับหอคอยสูง สภาพป่าโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์มาก ลักษณะสภาพทั่วไปรกทึบ

มีเรือนยอดต่อเนื่องจากชั้นบนสุดลงมาถึงพื้นดิน พบพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ตะเคียนทอง ไข่เขียว จิกเขา นาคบุตร ยางเสียน ตาเสือ ตังหนใบใหญ่ เสียดช่อ คอแห้ง สะตอเต้าหลวง ฯลฯ พืชพื้นล่าง เช่น ปุด เร่ว หวายขริง ปาล์มช้างไห้ หวายเดา ฯลฯ และด้วยความสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก จึงเป็นแหล่งรวมพืชหายากกับพืชเฉพาะถิ่น อาทิ สังวาลย์โนรี เอื้องฝาหอย มหาสดำ หมากพระราหู รองเท้านารีเหลืองกรบัวผุด ฯลฯ และอุทยานแห่งชาติเขาสก ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดกับสัตว์ป่าสงวนอย่าง แมวลายหินอ่อน เลียงผา เก้งหม้อ และสมเสร็จนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีก 3 เส้นทางเส้นทางที่ 1 น้ำตกบางหัวแรดน้ำตกโตนกลอยเส้นทางที่ 2 น้ำตกสิบเอ็ดชั้นเส้นทางที่ 3 น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นวงกลม

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น