ปัตตานี สพฐ.เตรียมสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนแต่เรียนดี เพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

0
271

สพฐ.เตรียมสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนแต่เรียนดี เพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

วันที่ 29 .. ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. (ผอ.ฉก.ชน.สพฐ.) พร้อมด้วยนายยุทธนา สำราญกิจ นางสาวจีระวรรณปักกัดตัง รอง ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง คณะกรรมการสถานศึกษา และทีม ฉก.ชน.สพป.ปัตตานีเขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนังดาลำ .สายบุรี .ปัตตานี สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งมีฐานะยากจนมาก ครอบครัวได้ย้ายกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ไม่มีที่อยู่อาศัย ปัจจุบันอาศัยกระท่อมของญาติเป็นที่พักชั่วคราว ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สภาพบ้านมีขนาดเล็ก ห้องนอนกั้นด้วยไม้อัดที่ครูโรงเรียนบ้านมะนังดาลำและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงช่วยกันบริจาค ไม่ปลอดภัย มีแคร่เล็กๆ ไว้สำหรับรับประทานอาหาร ส่วนห้องน้ำและสุขา ใช้ของญาติที่เป็นเจ้าของกระท่อมนักเรียนมีพี่น้อง 4 คน กำลังศึกษาที่โรงเรียนบ้านมะนังดาลำทั้ง 4 คน บิดามีอาชีพรับจ้างกรีดยาง มีรายได้ 300 บาท/สัปดาห์ ส่วนมารดา มีอาชีพลูกจ้าง เป็นแม่ครัวของโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ มีรายได้ 150 บาท/วัน

ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งนี้ ได้เห็นสภาพจริงความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว รู้สึกเป็นห่วงหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือจากพื้นที่ โดยการระดมความเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อช่วยกันสนับสนุนหาทุนทรัพย์มาสร้างบ้านให้นักเรียน และหาพื้นที่ (ที่ดิน) ให้ได้อยู่เป็นหลักแหล่งมั่นคงต่อไป

และในส่วนของ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และคณะกรรมการสถานศึกษา จะเร่งดำเนินการหาที่ดินและสร้างบ้านให้นักเรียนโดยเร็ว และเบื้องต้นได้หารือที่จะช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 4 คน ให้ได้เรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและแบ่งเบาภาระครอบครัวต่อไป

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น