ปัตตานี-เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” เข้าร่วมประกวด ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 45,000 บาท

0
77
ปัตตานี-เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” เข้าร่วมประกวด ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 45,000 บาท

ปัตตานี-เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” เข้าร่วมประกวด ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 45,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ได้สื่อถึงความรัก ความผูกพัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านภาพถ่าย เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีประเพณีวัฒนธรรม ที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืน

สำหรับรางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ 2) ประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่าย ที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 1 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โดยคณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 073348435, 062-5944707 หรือช่องทาง Facebook: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ปัตตานี หรือ Page: Prpattani กับประชาสัมพันธ์ตานี.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น