ปัตตานี-รองผู้ว่าฯปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

0
29
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ปัตตานี-รองผู้ว่าฯปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 

ผู้สื่อข่าวรายงาสนว่า ที่ บริเวณสระเก็บน้ำบ้านลูกไม้ไผ่ (หลังที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง) หมู่ 1 บ้านลูกไม้ไผ่ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยมี ประมงจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว และปลาสุลต่าน (ปลาบ้า)จำนวน ๕00,000 ตัว  ลงในสระเก็บน้ำบ้านลูกไม้ไผ่ (หลังที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น