พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ จ.ปัตตานี

0
41
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จ.ปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เริ่มแต่เวลา 08.30 น. ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4411 ตำบลเราะบอน อำเภอสายบุรี มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวให้การต้อนรับ และพลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นองคมนตรี  ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (จากเหตุการณ์ 3 พ.ค. 63)  และได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4215  ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 49 ชุด  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (จากเหตุการณ์ 3 ก.ค. และ 15 ก.ค. 63)  เสร็จแล้วได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 80/1 ม.5  ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง  เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ครอบครัวของอาสาสมัครรักษาดินแดน มะซอบรี แวสามะ จำนวน 1 ชุด  (ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ 3 ก.ค. 63)

เสร็จแล้วองคมนตรี ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังโรงพยาบาลปัตตานี  เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 1 ราย คือ อาสาสมัครทหารพราน อุมา ฮาแว (จากเหตุการณ์ 15 ก.ค. 63) ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อย ร.15314 ฉก. ปัตตานี  เชิญสิ่งของพระราชทานมอบ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติบัติภารกิจ (จำนวน 30 ชุด)  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (จากเหตุการณ์ 17 มิ.ย. 63)  ในแต่ละจุดที่ปฏิบัติภารกิจได้นำพระกระแสรับสั่ง ถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มีต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งกำลังพลและครอบครัว ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น