ยะลา – ใหม่”ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” ผลักดันพัฒนาศักยภาพ ผลิตด้านการเกษตร หนุนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพ สร้างรายได้ 2,000 ล้าน

0
83

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนทุเรียน พร้อมด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา

โดยภายในงานแถลงข่าว ได้มีการนำเอาผลผลิตจากทุเรียน ทั้งทุเรียนสด และทุเรียนแปรรูปมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมรสชาติของทุเรียน ที่ปลูกในพื้นที่ยะลา ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสด ไอติมทุเรียน ซาเปาทุเรียน ทุเรียนเชื่อม ขนมหม้อแกงทุเรียน และแกงส้มทุเรียน นอกจากนี้ก็ยังมีการเสวนาเรื่องสถานการณ์ทุเรียนในจังหวัดยะลา


นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา เป็นแหล่งปลูกทุเรียนและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีคุณภาพ ปี 2563 มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 73,890 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 53,621 ไร่ ครัวเรือนผู้ปลูก 25,326 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 53,031 ตัน สร้างรายได้รวม 2,000 ล้านบาท โดยเนื้อที่ปลูกกระจายทั่วทุกพื้นที่ โดยทุเรียนของจังหวัดยะลา เป็นทุเรียนคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี มีลักษณะพิเศษ คือ เนื้อแห้ง เหนียวนุ่ม รสชาติหอม หวาน ที่มีฉายาว่า ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ซึ่งสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนยะลา ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี
ด้านนายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียน มีการขับเคลื่อน “ยะลาเมืองทุเรียน” โดยมีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกทุเรียน ให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยจังหวัดยะลาได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มากที่สุดในประเทศรวม 21 แปลง

และมีช่องทางการซื้อขายผลผลิตทุเรียน หลักๆ ได้ 3 ช่องทาง คือการกระจายทุเรียนภายในประเทศ จำนวน 18,942 ตัน ส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งในรูปแบบผลสด แปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง จำนวน 25,350 ตัน และการแปรรูป จำนวน 8,739 ตัน โดยการแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร และโรงงานแปรรูป อำเภอเบตง และอำเภอบันนังสตา

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น