นราธิวาส – ธ.ก.ส. สุไหงปาดี อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายช่วยงาน ธกส.หวังสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

0
27

ที่สนามกอล์ฟโก-ลก กอล์ฟวิว แอนด์รีสอร์ท นางสาวกานดา คงไชย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาสุไหงปาดี เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายช่วยงาน ธ.ก.ส. ให้แก่ผู้นำเครือข่ายช่วยงาน ธกส. โดยเป็นการให้ความรู้ และชี้แจงนโยบายของ ธกส.และโครงการสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เด่นๆที่ธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อให้บริการประชาชน อาทิ สินเชื่อNew Gen Hugบ้านเกิด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ แก่เกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ปลอดดอกเบี้ย 3เดือนแรก สินเชื่อระยะสั้นฤดูการใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. เพื่อให้ผู้ใช้บริการของธนาคารเข้าถึง และได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และเกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการช่วยเหลืองานธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวกานดา คงไชย ผู้จัดการ ธกส.สาขาสุไหงปาดี ระบุ ธกส.ยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการ และมาตรการต่างๆตามนโยบายรัฐบาล พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธกส. โดยให้บริการทั้งกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรวมทั้งบุคคลทั่วไป ซึ่งหากสนใจที่จะมาเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารสามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงที่ ธกส.สาขาใกล้บ้าน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น