ปัตตานี -กกล.ทอ.ฉก.9 จัดพบปะน้ำชา ยามเช้า เสริมสัมพันธภาพทุกฝ่าย

0
59

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่​4​ /ผอ.รมน.ภาค 4 และ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ โรงเก็บอากาศยาน กกล.ทอ.ฉก.9

กกล.ทอ.ฉก.9​ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวในนามของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยมี น.อ.พานิช โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.9 และข้าราชการ กกล.ทอ.ฉก.9 ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งปรึกษาหารือประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน มีส่วนราชการทุกภาคส่วน ฯลฯ ในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

แสดงความคิดเห็น