นราธิวาส​- รวมพลังจิตอาสา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

0
21

เมื่อวานนี้​ ณ ลาดประชาสำราญ หน้าที่ว่าการ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเศวต เพรชนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู โดยมี กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดร่วมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสา ร่วมการปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสาดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายและ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ อำเภอสุไหงปาดี จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลปะลุรู และทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง ด้านการค้า ตลอดจนบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ท่านตลอดรัชสมัยที่ครองราชย์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น