กาชาดปัตตานี-มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ใช้รักษาประชาชน รพ.ชุมชน 12 อ.จากการระบาด COVID-19

0
42
กาชาดปัตตานี-มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ใช้รักษาประชาชน รพ.ชุมชน 12 อ.จากการระบาด COVID-19

กาชาดปัตตานี-มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ใช้รักษาประชาชน รพ.ชุมชน 12 อ.จากการระบาด COVID-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลชุมชน 12 อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัดตานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  หรือ โรคโควิด-19 สภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีจึงได้สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษาแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยได้ทำการสำรวจความต้องการ และมีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเหล่ากาชาด จังหวัดปัตตานี สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อร่วมกันพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมเพื่อ จัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อนำไปใช้สำหรับการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ ทั้ง ๑๒ แห่ง คือโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น ๔ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ รายการ เป็นเงิน ๙๑๓,๐๐๐ บาท มีดังนี้ ๑. เครื่องติดตามหัวใจสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง  ๒, เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง๓. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๒๐ เครื่อง และ๔, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกาย จำนวน ๒๔ เครื่อง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น