ยะลา​ -​ หอการค้า ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำำ จ.ยะลา จัดกิจกรรม YALA Money Fair 2020 ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขยายธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ

0
56

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม YALA Money Fair 2020 ขึ้น พร้อมได้เชิญชวน ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายรัฐ”
โดยในงาน มีธนาคาร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มีความสนใจจะลงทุนทำธุรกิจ


นายธนันท์รัฐ ศรประสิทธิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดเผย ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2562 จนถึงต้นปี 2563 พบว่า จังหวัดยะลา มีการเติบโตและการขยายตัวของภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จบการศึกษามา จากภายนอกพื้นที่ ได้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดยะลา เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ขณะนี้จังหวัดยะลา มีการลงทุนทำธุรกิจที่หลากหลายเหมือนมากขึ้นเช่นกัน และทางหอการค้าจังหวัดยะลา ก็มีบทบาทในการให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้กลุ่มนักลงทุนธุรกิจรายย่อย ได้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้น มีการส่งเสริมนักลงทุนจากภายนอก ให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดยะลา แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ คือการส่งเสริมนักลงทุนภายในจังหวัดยะลา ซึ่งเคยทำธุรกิจอยู่แล้ว มาลงทุนใหม่อีกครั้ง ก็ได้รับผลตอบรับและผลสำเร็จในระดับหนึ่ง


เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ในปลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจกำลังดำเนินการพัฒนาไปในรูปแบบที่ดีขึ้น จนมาหยุดชะงักในช่วงของสถานการณ์ไวรัวโควิด-19 และทำให้ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ในวันนี้ ทางหอการค้าจังหวัดยะลา และคลังจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม YALA Money Fair 2020 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ นักลงทุนรายย่อยที่กำลังจะคิดลงทุนทำธุรกิจ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปประกอบธุรกิจของตนเอง นำไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดยะลาเอง โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ก็สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และอีกไม่กี่เดือน ก็จะมีการเปิดเส้นทางเดินใหม่ นั้นคือ สนามบินเบตง และการขยายเส้นทางจราจร จาก อ.เมืองยะลา ไปจนถึง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นถนนแบบ 4 เลน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลไปสู่การประกอบการด้านธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลา เชื่อว่า จะมีแนวโน้มควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.​ยะลา

แสดงความคิดเห็น