ปัตตานี -เครือข่ายลูกจ้างสธ. 3 จังหวัดชายแดนใต้ สังกัดมหาดไทยยื่นหนังสือผ่าน สส.ร้องขอความเป็นธรรม บรรจุข้าราชการเหมือนกระทรวงสธ.ยุคโควิด

0
252

วันที่ 8 กค.ที่ผ่านมา ที่มูลนิธิบ้านฮัจญีสุหลง ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เครือข่ายตัวแทน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างหน่วยงานสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เรื่องพิจารณาการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการสาธารณสุข 24 สายงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมา

ซึ่งบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัย ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการเหมือนกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำให้เครือข่ายลูกจ้างหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศจึงต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม และได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยผ่าน พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ซึ่งหลังจากนี้ในวันที่ 15 กค. เครือข่ายตัวแทน ลูกจ้างสาธารณสุขทั่วประเทศจะเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีมหาดไทยอีกครั้ง

นส. ปวิตรา จันทร์ไกร นักกายภาพบำบัดเทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า วันนี้พวกเราในฐานะตัวแทนกลุ่มซึ่งประกอบด้วยลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างตามโครงการ ได้แก่พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร้องขอความเป็นธรรมหากไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการสาธารณสุขในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีที่จะบรรจุข้าราชการ 40,000 กว่าตำแหน่ง และเราเป็นผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกัน เพียงแต่คนละสังกัด จึงไม่อยากให้ถูกมองข้าม เพราะที่ผ่านมา พวกเราก็ทำงานหนักเหมือนกัน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงอยากให้ทบทวน พิจารณาให้ดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งนี้ด้วย ทั้งหมดทั่วประเทศ รวบรวมรายชื่อเบื้องต้น 522 คน

ด้าน พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา กล่าวว่า วันนี้น้องๆที่มีวุฒิวิชาชีพจบทางสาธารณสุข ต่างๆแต่ทำงานในสังกัดขององค์กรท้องถิ่น ซึ่งเมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดบรรจุข้าราชการของกระทรวงถึง 40,000 กว่าตำแหน่ง แต่ไม่มีน้องๆเหล่านี้ถูกพิจารณาเข้าไปด้วย จึงมีความน้อยเนื้อต่ำใจ ต้องเข้าใจว่าอยู่คนละกระทรวงกัน แต่ทั้งนี้ พวกเขาเหล่านี้ก็ทำงานสาธารณสุขเช่นเดียวกัน จบทางสาธารณสุขแค่อยู่คนละสังกัดและทำงานหนักคล้ายๆ กันเลยในช่วงโควิด ต้องประจำอยู่ด่าน ต้องเข้าเวร อยู่สถานกักกัน จุดนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น ว่าการกระจายอำนาจถึงมีความสำคัญ จึงอยากบอกให้สังคมไทยทั่วประเทศให้รับรู้ว่า ทำไมเราทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเช่นเดียวกัน แต่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำไมไม่ได้รับการบรรจุเหมือนกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นวันนี้น้องๆจึงรวบรวมรายชื้อ นักสาธารณสุข 522 คนทั่วประเทศที่สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้ควรพิจารณาอีกครั้ง คงต้องดูต่อไปว่าจะได้พิจารณาบรรจุทางด้านไหนต่อไป อย่างไร

ต่อจากนี้ก็จะยื่นหนังสือผ่านต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าจะเข้ารับพิจารณาอย่างไร และจะเรียนชี้แจงทางท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงสาธารณะสุขให้รับรู้ว่าการทำงานด้านสาธารณสุข ไม่มีเพียงคนในสาธารณสุขเท่านั้นแต่อยู่ในสังกัดอื่นๆอีก โดยที่ผ่านมาในจังหวัดปัตตานีมีน้องๆและมีบุคลากรอื่นๆเหล่านี้ก็ทำงานกันร่วมกันเป็นจำนวนมาก คงต้องดูว่าอนาคตว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร

ส่วนข้อเรียกร้องความเป็นธรรม ในหนังสือที่ยื่นไว้ 3 ข้อดังนี้

1. เจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามการเสนอ ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสมาชิกเครือข่ายส่วนงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ถ่ายโอน) และสถานีอนามัย (อนามัยถ่ายโอน) ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข

2. เครือข่ายลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด (ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างตามโครงการ/พนักงานจ้างตามภารกิจ) ทุกคนได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั้งการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหา สอบสวนโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นด่านหน้าในการต่อสู้โควิด-19 แม้จะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ ต่อความยากลำบาก จึงเข้าหลักเกณฑ์ สมควรได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับกระทรงสาธารณสุข

3. เพื่อความเหมาะสมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขอได้โปรดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบรรจุทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการในการบรรจุเข้ารับราชการให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยงานสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข

ทีทข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น