ปัตตานี-ยังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม COVID -19 ให้บุคคลกลับกักตัวที่บ้านได้

0
24

ปัตตานี-ยังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม  COVID -19  ให้บุคคลกลับกักตัวที่บ้านได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมพญาตานี  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 21/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ของโลก ของประเทศและจังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนี้ ในหลายประเทศยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทย แม้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้น  เป็นเวลา 44 วัน แต่ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ใน State Quarantine เกือบทุกวัน ส่วนข้อมูลจังหวัดปัตตานี ไม่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม เป็นเวลา 78 วัน  ยังมีการกำชับให้ทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ที่ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด  คือ การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือทำความสะอาด การลดความแออัด และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ได้แจ้งในที่ประชุมในการปรับรูปแบบการรายงานสถานการณ์โควิด – 19 ใหม่ ภายหลังสถานการณ์ในพื้นที่ได้คลี่คลายดีขึ้น   พร้อมทั้งมีการติดตามผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งได้ทำเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 675 แห่ง และยังคงเหลืออีก 23 แห่ง ที่ยังไม่อนุมัติให้เปิดเรียน ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ศูนย์คัดกรองกลางจังหวัด และผู้รับผิดชอบ Local Quarantine ระดับอำเภอ  สามารถพิจารณาให้บุคคลที่ถูกกักตัว ได้กลับไปกักตัวที่บ้าน  Home Quarantine หากพบว่าไม่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 ได้คลี่คลายดีขึ้น.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น