นราธิวาส​ -​ เดินหน้าระดมความคิด จัดทำวิจัย เตรียมขับเคลื่อน “โครงการปาดีคอมเพล็กช์”

0
65

ผู้สื้อข่าว​รายงานว่า เทื่อวานนี้​ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดี คอมเพล็กซ์ โดยมีตัวแทนทีมวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ และ ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น

เพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน ปาดี คอมเพล็กซ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และตอบสนองผลลัพธ์ของโครงการ ภายใต้นโยบาย มศว. มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มอาซีพต่างๆ ในชุมชน และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ น้ำตกฉัตรวาริน และโครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นทีฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น