มหาลัยนราธิวาสฯ มอบพันธ์พืชให้ประชาชน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตร นวัตกรรมก้าวหน้า ยกระดับคุณชีวิตชุมชน

0
14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบพันธุ์กล้า จำนาวนกว่า 1000 ต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อ.เมือง และประชาชนจาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายใต้กิจกรรม มนร.ร่วมฝ่าวิกฤต มอบพันธุ์ต้นกล้า ผักไร้สารพิษ สู้ภัยโควิด 19 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ทางด้าน ผช.รศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภา มนร.กล่าวว่า ทาง มหาวิทยาลัย ฯ ได้ส่งคณะอาจารย์ ไปอบรม ดูงาน ที่ประเทศอิสราเอล ซึ่งประเทศเหล่านั้น มีเทคโนโลยี และมีนวัตกรรม ในการเกษตรกรรม ขั้นสูง สามารถ ทำเกษตรในพื้นที่ทะเลทราย ทั้งที่เป็นพื้นที่ แห้งแล้ง และขาดน้ำ แต่ แต่ด้วยการคิดค้น ของนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย อิสราเอล สามารถปลูก พืชผล หลายชนิด ที่ไม่สามารถ ขึ้นในทะเลทราย พืชผล อุดมสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ในประเทศและส่งออก ขณะเดียวกัน ขณะเดียวกัน ที่ดิน ในบริเวณ 15 ไร่ ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นแปลงเกษตร เนื้อที่นี้ ก็ไม่สามารถ ปลูกพืชผลใดๆ เพราะที่ผ่านมา เนื้อที่ ที่มีอยู่ ร้านของมหาวิทยาลัย และของชาวบ้าน ในบริเวณแถบเดียวกัน ก็ไม่สามารถ ปลูก พืชผลใดๆ ที่จะให้ผลได้ ทางมหาวิทยาลัย จึงให้อาจารย์ ที่มีองค์ความรู้ ได้ทำการทดสอบในพื้นที่จริง โดยใช้ระบบในการเรียนรู้มา มาทำปลูกพืช เช่น ผักสวนครัว ผลไม้อาทิ ฝรั่ง องุ่น ฯลฯ มาทำการปลูก และได้ผล ทางมหาวิทยาลัย จึงเปิดให้ชุมชมมาเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียน เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่ง มาเรียนรู้แล้ว สามารถมาขยายผล ทำการเกษตร ให้ได้ผลดี สร้างมูลค่า ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีส่งเสริมสนุนคนในพื้นที่ ทั้งต้นกล้า และความรู้วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้อยู่ดี กินดีต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น