ปัตตานี-ทุเรียนพวงมณี อ.ยะรัง ยกระดับอัตลักษณ์ตลาดจีนให้การตอบรับ

0
185
ปัตตานี-ทุเรียนพวงมณี อ.ยะรัง ยกระดับอัตลักษณ์ตลาดจีนให้การตอบรับ

ปัตตานี-ทุเรียนพวงมณี อ.ยะรัง ยกระดับอัตลักษณ์ตลาดจีนให้การตอบรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงสวนทุเรียนพวงมณี หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานี” ภายไต้โครงการ “ของดี อำเภอยะรัง” ประจำปี 2563 โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าวรายงาน มี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เกษตรจังหวัดปัตตานี ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจในจังหวัดปัตตานี สื่อมวลชน  เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมและเยี่ยมชมแปลงสวนทุเรียนพวงมณี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การเปิดฤดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานีเป็นการยกระดับการผลิตผลไม้ในพื้นที่ อาทิ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง เงาะ มังคุด ลองกองและ ส้มโอ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ที่ปลอดภัยจากสารเคมี และเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลผลิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่เดิม ที่เป็นอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งทุเรียน พวงมณีของ อ.ยะรังนี้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทสและต่างประเทศ  โดยเฉพาะทางประเทศจีนได้มีการตอบรับและให้ความสนใจในเรื่องของรสชาติที่หอมหวาน มันส์ อร่อย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ด้านนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าวเพิ่มอีกว่า อำเภอยะรังร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะรัง”เปิดดูกาล ทุเรียนดี พวงมณียะรัง อัญมณีเม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำปัตตานี” ภายไต้โครงการ “ของดี อำเภอยะรัง” ประจำปี ๒5๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนของดีอำเภอยะรัง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามไว้ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของแต่ละตำบลหมู่บ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอำกอยะรัง

นอกจากนี้ภายหลังพิธีเปิดงานเสร็จแล้วนายอำเภอยะรังได้เปิดการประมูลทุเรียน พวงมณี สดจากสวนและ จบลงที่พวงมณีทีราคาสูงสุดอยู่ที 9,000 บาท โดยเงินบางส่วนจะนำไปบริจาคช่วยเหลือให้เด็กกำพร้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น